DJ-WORKSHOP: GRUNDERNA

[Info in English below]

Lär dig grunderna i att DJ:a för tango!
- Allt du behöver veta för att börja en spännande utmaning att sätta musik till tangoevenemang.

Vi kommer att gå igenom:
* De viktigaste orkestrarna att ha med, och vilken stämning de tar fram hos dansarna
* Hur man kombinerar rätt orkestrar i en sekvens av tandor och cortinor under ett DJ-pass, både i teorin och med övningar
* Rekommenderarde musikspelare för Windows och Mac
* Vilken information du ska be om av arrangören innan du DJ:ar, och vad du bör tänka på i samband med dina första gig.

Seminariet är tänkt för dig som ännu inte har börjat DJ:a men är intresserad att prova, och för dig som redan har prövat några gånger men vill ha mer kött på benen. Vi rekommenderar att du som vill börja DJ:a på Tangokompaniets praktilongor går workshopen, men det är öppet för alla som vill komma!

Kombinera gärna med DJ-WORKSHOP: FÖRDJUPNING för att få en helhetsbild av hur du blir en uppskattad tango-DJ.

Språket blir svenska eller engelska beroende på deltagare.

Lärare är Per Berséus, som undervisar i tango på Tangokompaniet sedan 2005 och DJ:ar på små och stora evenemang (t.ex. tangomaraton i New York och Puerto Rico, Köpenhamns Tangofestival, och såklart Tangokompaniets Festivalito). Per spelar också trumpet i Lunds Stadsorkester och har lång erfarenhet av att lyssna till och skapa musik.

——————————
DJ WORKSHOP: THE BASICS

Learn the basics of tango DJ:ing!
- Everything you need to know in order to embark on an exciting journey setting music to tango events.

The session will cover:
* Major orchestras to include and what mood they set for the dancers
* How to combine the right orchestras into a sequence of tandas and cortinas during a DJ set, in theory and in practical exercises
* Recommended music playing software on Windows and Mac computers
* What information to ask the organizer for before you arrive, and what you need to think about for your first few gigs

The workshop is intended for you who are not yet a DJ but are interested to give it a go, and for you who already tried DJing a few times but want to dig deeper. We recommend that you who want to start DJing at Tangokompaniet’s practilongas take the seminar, but it is open for anyone to attend!

Combine with DJ WORKSHOP: GOING DEEPER in order to get a complete picture of how to become an appreciated tango DJ.

Language will be English or Swedish depending on the participants.

Your teacher is Per Berséus, who has been teaching tango at Tangokompaniet since 2005 and DJing at smaller and bigger events (e.g. tango marathons in New York and Puerto Rico, Copenhagen Tango Festival, and of course Tangokompaniet’s Festivalito). Per also plays the trumpet in Lund City Orchestra and has a solid background in the listening and creation of music.

——————————

DJ-WORKSHOP: FÖRDJUPNING

[Info in English below]

Dags för dig som redan har koll på grunderna att ta ditt tango-DJ:ande till nästa nivå!

Under denna workshop fördjupar vi oss både i det konstnärliga hantverket och i de mer tekniska bitarna.

Vi kommer att gå igenom:
* Hur man placerar olika låtar inom en tanda, så att dansarna känner både tillit och lust att dansa
* Hur man anpassar musiken efter vad dansarna behöver för stunden, och några exempel på vad som kan skilja en bra DJ från en dålig DJ
* Hur man bygger upp och systematiserar en egen samling med tangomusik
* Vad som behövs för att lyssna på andra låtar samtidigt som man spelar, vilka kablar du behöver ta med, backup-lösningar, hur man gör när uppvisningsparet kommer med en ipod, etc.

Fördjupningen är tänkt för dig som har gått DJ-WORKSHOP: GRUNDERNA, eller har motvarande kunskaper. Det går utmärkt att ta bägge workshoparna under samma helg.

Språket blir svenska eller engelska beroende på deltagare.

Lärare är Per Berséus, som undervisar i tango på Tangokompaniet sedan 2005 och DJ:ar på små och stora evenemang (t.ex. tangomaraton i New York och Puerto Rico, Köpenhamns Tangofestival, och såklart Tangokompaniets Festivalito). Per spelar också trumpet i Lunds Stadsorkester och har lång erfarenhet av att lyssna till och skapa musik.

——————————-
DJ WORKSHOP: GOING DEEPER

If you already know some of the basics of DJing for tango, this is where we take it to the next level!

This workshop will have you going deeper into both the artful craftsmanship and the technical aspects.

The session will cover:
* How to sequence songs within a tanda, so that you gain the trust of the dancers and boost their dancing joy
* How to adjust the music according to what the dancers need at the moment, and some examples on how a good DJ may differ from a bad one
* How to build up and organize a collection of tango music
* What is needed for listening to other songs that the one currently played for the dancers, what cables you need to bring, back-up solutions, what to do when the show couple comes with an iPod, etc.

The workshop is ideal for you who already took DJ WORKSHOP: THE BASICS, or you may have similar knowledge. It works great to take both workshops on the same week-end.

Language will be English or Swedish depending on the participants.

Your teacher is Per Berséus, who has been teaching tango at Tangokompaniet since 2005 and DJing at smaller and bigger events (e.g. tango marathons in New York and Puerto Rico, Copenhagen Tango Festival, and of course Tangokompaniet’s Festivalito). Per also plays the trumpet in Lund City Orchestra and has a solid background in the listening and creation of music.